Slovak English

Ekologické stavby

Investor Projekt stavby
FORTISCHEM a.s. Zníženie emisií ortute vo výduchoch z destilácie ortuti
RDP Koš

Komplexné riešenie odpadového hospodárstva (ČOV a komorová kompostáreň – 10000 t/rok)

DRON Sklady  Dunajská Streda Technologická linka DSSC/SCA – 15 000 ton/rok (pyrolýzne spracovanie ojazdených pneumatík)
Mesto Piešťany Komorová kompostáreň 10000 t/rok
Mesto Nitra Komorová kompostáreň 16000 t/rok
Amylum Slovakia Boleráz Intenzifikácia výroby – vstupná surovina 600 t/deň
KONZEKO Markušovce Technológia čistenie odpadového oleja - Markušovce
Obec Tešedíkovo Komorová kompostáreň
KONZEKO Markušovce Technológia čistenie odpadového oleja – Trebínia (PL)
Hyteca Pilotná jednotka energetického zariadenia HTC - Demandice (HTC – hydrotermálna karbonizácia)