Slovak English

Elekto projektant – rozvod silnoprúdu, ASRTP

Ukončené vzdelanie:

Autorizácia vítaná.