Slovak English

Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie EIA/SEA

Investor Projekt stavby
Amylum Slovakia Boleráz Turbína a generátor 6,3 MW
Biodet Štúrovo Výroba etanolu 10 000 t/rok
BUČINA Zvolen Výroba energie z obnoviteľných zdrojov (gazifikátor 7,6 MW)
Amylum Slovakia Boleráz Kalové hospodárstvo
MENERT Šaľa Bioplynová stanica Moldava nad Bodvou
Amylum Slovakia Boleráz Zálohový parný kotol 28 t/h
STAVIMEX Bratislava Bioplynová stanica  Sereď
PLASTIKA Nitra Výrobná prevádzka DAN Slovakia
Mesto Nitra Kompostáreň pre mesto Nitra
BUTIBENZ Šamorín Závod BIO-BUTANOL 15000 t – Kolárovo
Amylum Slovakia Boleráz Výroba kvapalného maltodextrínu
Amylum Slovakia Boleráz Sušiareň maltodextrínu
MIPER, s.r.o Závod Bio-Butanol 50000 t/rok - Štúrovo
Amylum Slovakia Kogeneračná jednotka 5,3 MW
Amylum Slovakia  Zvýšenie výrobnej kapacity (vstupná surovina 2000 t/deň)