Slovak English

Potravinársky priemysel

Investor Projekt stavby
MIDOP Šaľa    Obilný mlyn Žiharec
Juhocukor Dunaj. Streda Rezačky MAGUIN, odparka, rozpúšťacia panva
LUMAS Nitra Výroba strojovej šunky
Amylum Slovakia Boleráz Intenzifikácia výroby  - vstupná surovina 600 t/deň
Amylum Slovakia Boleráz Sušiareň Maltodextrínu – 45000 t/rok
Amylum Slovakia Boleráz Číriaca a dekarbonizačná stanica
Amylum Slovakia Boleráz Kalové hospodárstvo
Amylum Slovakia Boleráz  Fruktózové a glukózové zásobníky (2 x 1000 m3, 2 x 1400 m3)
Amylum Slovakia Boleráz Rozširenie kompresorovne
Amylum Slovakia Boleráz Sacharifikačné tanky (5 x 500 m3)
Amylum Slovakia Boleráz Odparka MVR
Amylum Slovakia Boleráz Stáčanie a skladovanie HCl a NaOH
Amylum Slovakia Boleráz Škrobové silá (2 x 250 m3)
Amylum Slovakia Boleráz Máčacie tanky (2 x 1000 m3)
Amylum Slovakia Boleráz Miešacie zásobníky a odpark
Amylum Slovakia Boleráz Rotačné vákuové filtre (3 x RVF)
Amylum Slovakia Boleráz Zásobník škrobového mlieka – 250 m3
Amylum Slovakia Boleráz Klíčková sušiareň
Amylum Slovakia Boleráz Výroba chladiacej vody
Amylum Slovakia Boleráz Rozšírenie sirupárne - vstupná surovina 1000 t/deň
Amylum Slovakia Boleráz Odvodnenie a sušenie gluténu (3 x RVF + sušiareň 4,5 MW)
Amylum Slovakia Boleráz Zásobník vedľajších produktov (500 m3)
Amylum Slovakia Boleráz Objekty vyskladnenie a skladovania kukurice (15000 m3)
Amylum Slovakia Boleráz Výroba kvapalného maltodextrínu
Amylum Slovakia Boleráz Sušiareň maltodextrínu
Amylum Slovakia Boleráz Záchytná nádrž dažďových vôd
Amylum Slovakia Boleráz Zásobník odpadových vôd, SO 103