Slovak English

Stavebný projektant – statika stavieb

Ukončené vzdelanie:

Autorizácia vítaná.